ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Στο Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη εγγυόμαστε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως στόχο μας έχουμε οι πελάτες μας να είναι ευχαριστημένοι έχοντας λάβει φοροτεχνικές Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, να είναι κατοχυρωμένοι έναντι των ελεγκτικών αρχών, απαλλαγμένοι από την ενασχόληση λογιστηρίου. Θέλουμε να συμβάλουμε στην δημιουργία κερδοφόρων και υγειών επιχειρήσεων, που εξαπλώνονται και εξασφαλίζουν πολύ καλές συνθήκες διαβίωσης στα μέλη τους.  

Οι Υπηρεσίες που παρέχουμε...

 • Έναρξη επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.).
 • Ολοκληρωμένη παροχή Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Τήρηση Λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η παροχή των υπηρεσιών μας μπορεί να γίνει :
  • Στον χώρο μας, με ανάληψη και ολοκλήρωση όλου του κύκλου των εργασιών του Λογιστηρίου μίας επιχείρησης.
  • Στον χώρο σας, με ενημέρωση του Λογιστηρίου της επιχείρησής σας απο δικό μας εξειδικευμένο συνεργάτη.
  • Με εποπτεία και έλεγχο του Λογιστηρίου της επιχείρησής σας, το οποίο θα ενημερώνεται απο δικό σας υπάλληλο.
  • Σε περίπτωση που οι ανάγκες σας διαφοροποιούνται, διαμορφώνουμε απο κοινού το πλαίσιο συνεργασίας μας, έτσι ώστε να σας καλύπτει απόλυτα.
 • Φοροτεχνική συμβούλευση – φορολογικός σχεδιασμός επιχειρήσεων.
 • Κάλυψη εργατικών θεμάτων επιχείρησης, ανεξαρτήτου αριθμού εργαζομένων.
 • Πλήρη κάλυψη εξωτερικών εργασιών, Λογιστηρίου επιχείρησης σε Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίων.
 • Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων σε Δημόσιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, ρυθμίσεων σε ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Αντιμετώπιση ελέγχων από Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείου Εργασίας.
 • Συστάσεις εταιρειών με ανάληψη όλου του κύκλου των εργασιών. Επίσης, συγχωνεύσεις, μετατροπές, διασπάσεις εταιρειών.
 • Μεταβολή ή διακοπή δραστηριότητας (κλείσιμο) επιχείρησης.
 • Εργασίες Ανακοινώσεων, κατάθεσης – τροποποίησης καταστατικών.
 • Ένταξη επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ.
 • Ένταξη προσωπικού επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ.
 • Ολοκλήρωση ενεργειών παραλαβής κλειδάριθμου ΟΑΕΔ.
 • Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελατολογίου μας, καθώς και για να δημιουργήσουμε ταχύτητα στην υπηρεσία μας, δύναται να σας προμηθεύσουμε με αναλώσιμα υλικά Λογιστηρίου τα οποία σχετίζονται με την ολοκλήρωση των εργασιών μας (Τιμολόγια, Λογιστικά Βιβλία, κλασέρ, σφραγίδα κλπ).
 • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού & έκτακτου ) με σύγχρονες μεθόδους.
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία ή στην έδρα της επιχείρησης.
 • Υποβολή ΦΜΥ.
 • Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ.
 • Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών ΜΥΦ.
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις επιχειρήσεων.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων , ισολογισμών – αποτελεσμάτων χρήσης με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
 • Υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος – έντυπο Ν- εντύπου φορολογικής αναμορφώσεως – Ε3 -Ε2.
 • Ίδρυση υποκαταστημάτων
 • Παρακολούθηση και υποβολή δηλώσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τρίτων χωρών.

Ρωτήστε μας!

Μπορείτε να μας καλέσετε και να κλείσετε ένα ραντεβού στα γραφεία μας, για ότι σας προβληματίζει, χωρίς καμία δέσμευση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η διεύθυνσή μας

Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη
Βιολί Χαράκι
Τ.Κ. 741.00, Ρέθυμνο Κρήτης
(+30) 2831 020636
(+30) 6942 421466
(+30) 6972 299103
logistiko.alexaki@gmail.com

Social Media

Facebook Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη
Instagram Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη

Βρείτε μας στο Χάρτη