Εργατικά Νομικών Προσώπων

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας - εργατικών που σας παρέχει το Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη αποτελούν ένα σημαντικό μέρος για κάθε επιχείρηση. Εάν μια επιχείρηση διαθέτει περισσότερους από έναν υπαλλήλους, καλό θα ήταν να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο και αποδοτικό σύστημα μισθοδοσίας.

Οι Υπηρεσίες που παρέχουμε...

 • Συμμόρφωση και διαρκής έλεγχος συμμόρφωσης με ισχύουσες διατάξεις εργατικής νομοθεσίας.
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας.
 • Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας.
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
 • Σχεδιασμός και υποστήριξη για την υλοποίηση κάθε μορφής συστήματος αποδοχών, παροχών και κινήτρων.
 • Προληπτικοί έλεγχοι μισθοδοσίας. Δυνατότητα ανεύρεσης στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εργατικές διαφορές σε δικαστήρια , ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας για θέματα που αφορούν όπως : Διαφορές αποδοχών , υπερωρίες, αμοιβή για πρόσθετη παροχή εργασίας , άδειες λοχείας και τοκετού, μισθούς υπερημερίας, επισχέσεις εργασίας , άκυρες απολύσεις κ.λ.π.
 • Αιτήσεις για συνταξιοδοτήσεις όλων των ταμείων χειρόγραφα και ηλεκτρονικά.
 • Έλεγχος μισθών , επιδομάτων και ασφαλιστικών εισφορών
 • Τήρηση μηχανογραφημένης μισθοδοσίας για επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εργασιακά θέματα για αποφυγή άκυρων απολύσεων και αποζημιώσεων.
 • Εκπροσώπηση νομικών προσώπων σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και Επιθεώρηση Εργασίας.
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
 • Δημιουργία και υποβολή αρχείου XML με τις ετήσιες καταστάσεις προσωπικού, τις αποχωρήσεις και τις νέες προσλήψεις υπαλλήλων καθώς και τα τροποποιητικά προγράμματα προκειμένου να υποβληθούν στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ).
 • Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον Μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας σας
 • Επεξεργασία μισθοδοσίας για τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησής σας.
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
 • Ενημέρωση των λογιστικών σας βιβλίων.
 • Πλήρης διαχείριση των αποδείξεων πληρωμής για κάθε σας υπάλληλο.
 • Σύνταξη και υποβολή εισφορών στα ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.
 • Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας του ΟΑΕΔ.
 • Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Ρωτήστε μας!

Μπορείτε να μας καλέσετε και να κλείσετε ένα ραντεβού στα γραφεία μας, για ότι σας προβληματίζει, χωρίς καμία δέσμευση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η διεύθυνσή μας

Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη
Βιολί Χαράκι
Τ.Κ. 741.00, Ρέθυμνο Κρήτης
(+30) 2831 020636
(+30) 6942 421466
(+30) 6972 299103
logistiko.alexaki@gmail.com

Social Media

Facebook Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη
Instagram Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη

Βρείτε μας στο Χάρτη