ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Στο Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη στεκόμαστε δίπλα στον ιδιώτη, σε κάθε του λογιστικό ζήτημα, είτε πρόκειται για λογιστικές συμβουλές για την έναρξη μίας νέα επιχείρησης είτε για την συμπλήρωση της προσωπικής του φορολογικής δήλωσης. Δίνουμε ιδιαίτερα βαρύτητα στην προσεκτική συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης του ιδιώτη, μελετώντας όλα τα στοιχεία που μας παρέχει σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία.


Οι Υπηρεσίες που παρέχουμε...

 • Συμπλήρωση και υποβολή αρχικών Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9).
 • Συμπλήρωση και υποβολή συμπληρωματικών ή τροποποιητικών Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9, ΦΑΠ).
 • Φοροτεχνικός σχεδιασμός, υπολογισμός και συμπλήρωση εντύπου ανάλωσης κεφαλαίου που έχει δηλωθεί σε προγενέστερες Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος για κάλυψη τεκμηρίων αγοράς ή και διαβίωσης.
 • Φορολογική εκπροσώπηση κατοίκων εξωτερικού.
 • Εκτύπωση σημειώματος (ταυτότητας) πληρωμής φόρων και απόδοσης μέσω τράπεζας (e-banking).
 • Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων, από Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ.
 • Κοινοποίηση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, σε TAXIS μέσω internet.
 • Κατάθεση Μισθωτηρίων σε TAXIS μέσω internet.
 • Μεταβολή στοιχείων (Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, λοιπά προσωπικά στοιχεία) σε TAXIS.
 • Ολοκλήρωση εργασίας σε Δ.Ο.Υ., για εκχώρηση μισθωμάτων (ανείσπρακτα εισοδήματα ενοικίων) στο Ελληνικό Δημόσιο.
 • Ολοκλήρωση ενεργειών παραλαβής κλειδάριθμου, από Δ.Ο.Υ.
 • Έκδοση Α.Φ.Μ.
 • Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ.
 • Ρύθμιση Οφειλών ταμείων (Ο.Γ.Α., ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ) σε ΚΕΑΟ.
 • Ρύθμιση οφειλών σε Ι.Κ.Α.
 • Παραλαβή φορολογικής ενημερότητας μέσω internet (σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών) ή από Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση).
 • Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.
 • Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου.
 • Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS (Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, ταυτότητα πληρωμής κλπ).
 • Συμπλήρωση και κατάθεση Δήλωσης “ΕΝΤΥΠΟ Α21” για λήψη επιδόματος τέκνων.
 • Συμπλήρωση και κατάθεση Αίτησης για επίδομα πετρελαίου – θέρμανσης.
 • Εκτύπωση ενσήμων ασφάλισης Ι.Κ.Α.
 • Παρακολούθηση και απόδοση μισθοδοσίας οικιακής βοηθού, κηπουρού, καθαρίστριας κλπ ειδικοτήτων. Ολοκλήρωση υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εργασιακή σχέση (Βεβαίωση Αποδοχών, Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΙΚΑ κλπ).
 • Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής, συμπλήρωση και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ΙΚΑ, οικοδομοτεχνικών έργων.
 • Υποβολή αίτησης για κοινωνικό μέρισμα.
 • Υποβολή αίτησης για φοιτητικό επίδομα.
 • Υποβολή αίτησης για ΕΣΠΑ Παιδικοί σταθμοί.
 • Υποβολή αίτησης για αιτήσεις συντάξεων.
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Σε περίπτωση που προτίθεστε να ασκήσετε επαγγελματική δραστηριότητα, επεξήγηση δεδομένων νομικού, φορολογικού πλαισίου και συμβούλευσή σας για την επιλογή Νομικής μορφής επιχείρησης (Ατομική, Ε.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε., Α.Ε.) με στόχο την καλύτερη δυνατή νομική σας κατοχύρωση με το μικρότερο δυνατό κόστος φόρου. Ανάληψη συνόλου εργασιών έναρξης επιχείρησης, ανεξαρτήτου Νομικής μορφής.
 • Ολοκλήρωση εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., ΟΑΕΕ, κλπ) που σχετίζονται με τη δραστηριότητα σας.

Ρωτήστε μας!

Μπορείτε να μας καλέσετε και να κλείσετε ένα ραντεβού στα γραφεία μας, για ότι σας προβληματίζει, χωρίς καμία δέσμευση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η διεύθυνσή μας

Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη
Βιολί Χαράκι
Τ.Κ. 741.00, Ρέθυμνο Κρήτης
(+30) 2831 020636
(+30) 6942 421466
(+30) 6972 299103
logistiko.alexaki@gmail.com

Social Media

Facebook Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη
Instagram Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη

Βρείτε μας στο Χάρτη