Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση πολύπλοκων φορολογικών υποθέσεων και υποστηρίζει τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, διασφαλίζοντας τη φορολογική τους συμμόρφωση.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποιες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες της εταιρείας:

Οι Υπηρεσίες που παρέχουμε...

 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.
 • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξη.
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
 • Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ.
 • Δηλώσεις Νομικών Προσώπων.
 • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.
 • Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών.
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου.
 • Φορολογικές συμβουλές σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου και νομικής μορφής.
 • Φορολογική εκπροσώπηση - φορολογική αντιπροσώπευση.
 • Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος επιχειρήσεων.
 • Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και έμμεσων φόρων.
 • Υπολογισμός αντικειμενικών αξιών ακινήτων, προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων Ε9, φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) κ.λ.π.
 • Υπολογισμός φόρου μισθωτών υπηρεσιών και φορολογίας αλλοδαπών μισθωτών (expatriates).
 • Απογραφή νομικών προσώπων στην υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου - ΓΕ.Μ.Η.

Ρωτήστε μας!

Μπορείτε να μας καλέσετε και να κλείσετε ένα ραντεβού στα γραφεία μας, για ότι σας προβληματίζει, χωρίς καμία δέσμευση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η διεύθυνσή μας

Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη
Βιολί Χαράκι
Τ.Κ. 741.00, Ρέθυμνο Κρήτης
(+30) 2831 020636
(+30) 6942 421466
(+30) 6972 299103
logistiko.alexaki@gmail.com

Social Media

Facebook Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη
Instagram Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη

Βρείτε μας στο Χάρτη